DNA links

Op het internet is héél véél informatie beschikbaar, ook over DNA. Bij de informatie die LeveDNA! op zijn website geeft ligt de nadruk op algemene informatie over DNA en informatie die naar ons idee niet of niet duidelijk op andere websites is te vinden. Op deze pagina vind je links naar andere nuttige DNA bronnen.

Algemeen (NL)

 • Alles over DNA (website) met o.a. een woordenboek en veel informatie voor scholieren.
 • Erfocentrum (website) met begrijpelijke, onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting over erfelijkheid en aanverwante onderwerpen van het Nationaal informatiecentrum erfelijkheid.
 • Wikipedia-NL (website) met Nederlandstalige informatie over vele onderwerpen, ook DNA en erfelijkheid, aangeleverd door vrijwilligers met een variabele diepgang en van een variabele kwaliteit.
 • de Reizende DNA Labs (website), proeven doen met DNA op school

DNA databases

de meeste DNA volgordes zijn voor iedereen toegankelijk. Dé bron voor de volgorders zijn de websties van de drie grote database van het European Bioinformatics Institute (EBI, UK), National Center for Biotechnology Information (NCBI, USA) en de DNA Data Bank of Japan (DDBJ, Japan). De meeste aangeboden informatie hier is in 't Engels. Verschillende groepen gebruiken de informatie uit deze databases om te proberen het DNA van de mens (en andere organismen, als plaatjes beschikbaar te maken; de zogenaamde genome browsers

Variant databases

er wordt iedere dag meer bekend over veranderingen in het DNA van de mens en het mogelijke effect daarvan. Van oudsher lag de nadruk op onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid, met name erfelijke ziektes. Nu het aflezen van het DNA zo gemakkelijk gaat willen we de eventuele gevolgen van alle veranderingen begrijpen. Bij andere bronnen ligt de nadruk op herkomst van de mens (afstamming, verspreiding over de aarde) en identificatie (DNA-profielen). Bijna alle gegevens, uitgezonderd de DNA profielen, zijn voor iedereen toegankelijk zij het in wetenschappelijke taal.

 • ClinVar (website), NCBI's database van DNA variatie in relatie tot het uiterlijk van de mens (incl. ziekte, wetenchappelijke informatie)
 • LOVD (website), publieke databases van DNA variatie in relatie tot het uiterlijk van de mens (incl. ziekte, wetenchappelijke informatie)
 • EVA (website), EBI's database van algemene DNA variatie (wetenchappelijke informatie)
 • dbSNP (website), NCBI's database van algemene DNA variatie (wetenchappelijke informatie)
 • YHRD (website), de Y-chromosoom DNA variatie database gebruikt voor het bepalen van de afstamming/herkomst van mannen (wetenchappelijke informatie)

Laatste updates

 • 1
 • 2
 • 3

Over ons

De stichting LeveDNA! wil meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van DNA-onderzoek en de maatschappelijke discussie daarover aanjagen. Vanuit de gedachte dat je beter ergens over kunt meepraten en meebeslissen als je werkelijk weet waar het over gaat.

Lees verder

Wat zou jij doen?

 • Ik heb Jurassic Park gezien. Kan dat echt?. Zit er nog DNA in fossielen? Kun je dat er nog uithalen en aflezen?

  Geesje de Vries

  Jurassic Park

 • Het lijkt mij wel leuk om in de toekomst het DNA van mij en mijn partner te combineren om zo te kijken hoe onze kinderen eruit kunnen komen te zien!

  Marius van Heinder

  Partner en kinderen

 • Ik zou het DNA van mijn familieleden wel eens willen vergelijken met de stamboom die ik heb; zou hij helemaal kloppen?

  Melanie Fordes

  Mijn stamboom

 • Ik zou het DNA willen vergelijken van de bezoekers aan Lowlands, de Toppers, de musical Saigon, North Sea Jazz en Pink Pop. Vind ik dan 'n gen voor muzieksmaak?

  Jamal Achamlal

  Muzieksmaak

 • Ik zou op internet zoeken naar een mooi design en dan het DNA van mij en mijn vriend uitprinten om de verschillen te kunnen bekijken. Hoeveel verschillen zouden er zijn?

  Kim van der Linden

  Printen

Naar boven